بسمه تعالی

سایت کامپیوتر دانشکده ادبیات با حدود 28 سیستم در خدمت دانشجویان و اساتید محترم می باشد.

علاوه بر سایت اینترنت، سایت دیگری نیز جهت برگزاری کلاسهای دانشکده موجود می باشد که استفاده از این سایت منحصرا با حضور استاد امکانپذیر بوده و فقط جهت برگزاری کلاسهای درسی دانشکده قابل استفاده است.