همکاران شاغل در تهران همکاران شاغل در تهران

 

 شماره تلفن دانشگاه در تهران: 88329220 - 021

   

ردیف

نام و نام خانوادگی

رسته شغلی

شماره تلفن داخلی

1 پاریاب  -  محمود نامه رسان 2233

2

رنجبر احدی   -   مینا

کارشناس آموزش دانشکده

2253

3

شیخ حسنی   -    مریم

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2253

4

طهماسبی آهنگرکلایی   -   نادر

مسئول دفتر ریاست دانشکده

2233

5

میرمصطفوی   -    شکوفه

کارشناس پژوهشی

2233

6

ملک لو   -   زینب

مسئول کتابخانه دانشکده

2282