منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

ادبیات داستانی قدیم عربی؛ گونه شناسی و تحلیل عناصر داستانی- هومن ناظمیان

تألیف مشترک دکتر هومن ناظمیان، عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه خوارزمی و دکتر خلیل پروینی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در ۵۶۷ صفحه، توسط سازمان سمت و انتشارات دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.

  مؤلفان در این کتاب کوشیده اند به جای پیروی از روشهای مرسوم مطالعه‌ی تاریخ ادبیات عربی که بر پایه‌ی تحولات سیاسی، ظهور و سقوط سلسله ها و حکومتها و تقسیم بندی دوره های ادبی بر مبنای گاه‌شماری سیاسی است؛ زیربنای پژوهش خود را بر گونه شناسی ادبیات داستانی قدیم عربی و مطالعه و بررسی سیر تحول آن قرار دهند.

   این اثر، شامل یازده گونه داستانی است: داستانهای تاریخی و واقعی، داستانهای دینی، حکایتهای صوفیه، داستانهای فلسفی، تمثیلی، ضرب المثلی، افسانه ها، قصه های تخیلی مناظره ای، قصه های عامیانه، مقامه نویسی و سفرنامه نویسی؛ همچنین به منظور بهره گیری بیشتر مخاطبان، متن کتاب به زبان فارسی نوشته شده و متن عربی داستانهای مورد بررسی در پایان هر فصل ذکر شده است.