منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

ارتقای جناب اقای دکتر محمدنبی کریمی به مرتبه‌ی دانشیاری

جناب آقای دکتر محمد نبی کریمی
عضو هیات علمی محترم گروه آموزشی زبان های خارجه

ارتقای شایسته ی حضرت‌عالی به مرتبه ی دانشیاری را به شما و دانشکده ی ادبیات و زبانها صمیمانه شادباش می گوییم و توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند خواهانيم.