منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

انتشار شماره اول دوره 19 نشریه زبانشناسی کاربردی

نشریه " Iranian Journal Of Applied Linguistics" شماره اول دوره 19 با امتیاز علمی و پژوهشی با مدیر مسئولی و سردبیری دکتر محمود رضا عطایی با صاحب امتیازی دانشگاه خوارزمی منتشر شد.

برای ورود به صفحه اصلی نشریه و مشاهده مقالات این شماره به ادرس زیر مراجعه نمایید.

http://ijla.khu.ac.ir