منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

انتشار هشتادمین شماره‌ی مجله‌ی علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی

هشتادمین شماره‌ی مجله‌ی علمی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی منتشر شد. در این شماره می‌خوانید:

*مقاومت در آثار محمدرضا ميرزادة عشقي و پرسي بيش شلي با نگاهي به دورة شکست و وحشت در ادبيات فارسي و انگلیسی

فاضل اسدی امجد، محمدرضا روحانی منش

 *پرسش و اغراض ثانوية آن در غزليات سعدي

رحیم افضلی راد، عباس ماهیار

 *بازتاب رئاليسم وهمي در رمان شهري که زير درختان سدر مرد

علی تسلیمی، طیبه کریمی

 *امير داد: منصبي ديواني در تعدادي از متون تاريخي و ادبي فارسی

مریم سیدان
 
*نقش موسيقي در گزينش واژگان‌ِ نفثه‌المصدور

حبیب الله عباسی، حجت کجانی حصاری

 *تحليل شناختي استعارة مفهومي‌«جمال» در مثنوي و ديوان شمس

ذوالفقار علامی، طاهره کریمی
 
* خاقاني در قلمرو مرثيه

احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، سوگل خسروی

 *مؤلفه‌هاي نوشتار زنانه در رمان سرخي تو از من

سیدعلی قاسم زاده، فاطمه علی اکبری

 *تحليل کارکرد خنده در شاهنامه براساس نظرية باختين

احمد لامعی گیو، سید مهدی ارفعی، عیسی دوست زاده  

 *تحليل ژرف‌ساخت رمان ملكان عذاب و تبيين پيوند آن با شگرد نويسنده
 
تیمور مالمیر ، فاطمه قادری

 *قطب مجازي زبان نثر صوفيه با تکيه بر مقالات شمس ‌تبريزي

ایرج مهرکی، حسین علیزاده

* تحليل اسطورة کيومرث براساس نظریه روانشناسي شخصيت یونگ

ابراهیم واشقانی فراهانی

 

برای اطلاعات بیشتر و مشاهده مقالات به سایت مجله به آدرس زیر مراجعه نمایید.

سامانه نشریات علمی زبان و ادبیات فارسی  http://jpll.khu.ac.ir