منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

انتشار هفتاد و نهمین شماره مجله علمی- پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، سال بیست و سوم، پاییز و زمستان ۹۴

هفتاد و نهمین شماره مجله علمی- پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، سال بیست و سوم، پاییز و زمستان ۹۴ دانشگاه خوارزمی منتشر شد.

در این شماره مقالات زیر را می‌خوانیم. همچنین فایل تمام‌متن مقالات در سایت مجله به نشانی زیر در دسترس است:

jpll.khu.ac.ir

 

ویلیام وردزورث و نیما یوشیج: پیوندهای زندگی، شعر و اندیشه دو شاعر رمانتیک ص. ۷-۳۴

کامران احمدگلی ، ادریس رنجی

 

 بازشناسی دگردیسی فکری ـ عاطفی قیصر امین‌پور در بستر گزاره‌های پرسشی ص. ۳۵-۵۸

علی اکبر باقری خلیلی ، عفت سادات غفوری

 

مولانا و ابلیس امیدوار ص. ۵۹-۸۲

حمیدرضا توکلی

 

تردیدهای بنیادین در معیارهای شناخت کنایه ص. ۸۳-۱۱۲

سوسن جبری

 

 پرسش از پرسش گونه‌ها و کارکرد پرسش در دیوان حکیم ناصرخسرو ص. ۱۱۳-۱۳۹

راضیه حجتی زاده

 

 ریخت‌شناسی قصه حضرت یوسف(ع) در ترجمه تفسیر طبری ص. ۱۴۱-۱۶۸

مرتضی حیدری

 

 بررسی و تحلیل متون مهاجرت فارسی با رویکرد روایت‌شناسی پسااستعماری ص. ۱۶۹-۱۹۱

غلامعلی فلاح ، سارا برامکی

 

 بررسی گرایش‌های نوظهور در رمان‌‌نویسی افغانستان (بعد از کودتای 7ثور 1357 ه‍.. ش. تاکنون) ص. ۱۹۳-۲۱۸

سید علی قاسم زاده ، فاطمه محمدی

 

 بازنمود هویت زنانه در مجموعه داستان حتی وقتی می‌خندیم فریبا وفی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف ص. ۲۱۹-۲۴۵

کلثوم قربانی جویباری

 

نقد و تحلیل مبحث حذف و ذکر در کتاب‌های فارسی علم معانی ص. ۲۴۷-۲۶۹

حمیده نوح پیشه ، روح الله هادی