منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

انتصاب جناب آقای دکتر ناصر سارلی به عنوان عضو شورای مدیریت سبز

اعضای شورای مدیریت سبز دانشگاه منصوب شدند

آقای دکتر حسینی، معاون محترم اداری، مالی و توسعه منابع: نایب رییس شورا

آقای دکتر کاتبی، مدیر محترم دفتر فنی و طرح های عمرانی  : دبیر شورا

و اعضای شورا عبارتند از:

آقایان دکتر ناصرسارلی، مدیر محترم امور اداری

دکتر حسین محمدی، مدیر محترم فوق برنامه و امور فرهنگی

دکتر  شهریار امیری، مدیر محترم حراست دانشگاه

متن حکم:

با سلام و احترام
 
   نظر به اینکه «مدیریت سبز» جزو برنامه های اساسی و مهم دولت است و هدف آن، مدیریت مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست در مؤسسات با به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی، سازماندهی و برنامه ریزی به منظور هدایت آنها جهت نیل به اهداف زیست محیطی است و دانشگاه خوارزمی نیز برای این موضوع، اهمیت ویژه ای قائل است، جنابعالی به عنوان عضو شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه خوارزمی منصوب می شوید.

امیدوارم با رایزنی و همکاری دیگر اعضای محترم شورا و استادان صاحب نظر، در این امر خطیر، منشأ خدمات و برکات فراوان باشید.   


 محمدعلی سبحان اللهی،  رئیس دانشگاه