منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

برگزیده ای از دیوان خاقانی - مرحوم دکتر عباس ماهیار

دکتر عباس ماهیار

چاپ : اول ، ۱۳۹۴

انتشارات سمت
268 صفحه،  8500 تومان
 


افضل‌الدین بدیل بن علی خاقانی از مشاهیر سخنوران زبان و ادبیات فارسی در قرن ششم هجری است. در این دفتر برآنیم تا از منظرهای مختلف این شاعر بزرگ و روزگارش و چندی و چونی زاده قریحه طبع چون دریای موّاجش را در حدّ امکان معرفی کنیم. او سخنوری است با ذهن و قریحه شاعری سرشار، زندگی او را عمّی طبیب و فیلسوف و پسر عمی حکیم و آشنا با اسرار افلاک همراهی می‌کند. از این رو، در اشعار خاقانی واژه‌ها و اصطلاحات نجومی، فلسفی و طبی به فراوانی به کار رفته که نشان از تسلط شاعر به علوم زمان خود است.

خاقانی شاعری است مسلمان و شافعی مذهب و در اصول پیرو اشاعره، تأثیر این اعتقادات در جای‌جای سروده‌های او به وضوح تمام پیداست و ما به نمونه‌هایی از این قسم اعتقادات اشاره کرده‌ایم.
كتاب حاضر براي دانشجويان رشته زبان_و_ادبيات_فارسي در مقطع كارشناسي به‌عنوان منبع اصلي درس «متون نظم 3 (قسمت چهارم: خاقانی)» به ارزش 2 واحد تدوين شده است. اميد است علاوه بر جامعه ی دانشگاهی، ساير علاقه‌مندان نيز از آن بهره‌مند شوند.

اطلاعات بیشتر: 👇👇👇
http://samt.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=200&p=,7,&showitem=11233