منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

بزرگداشت استاد شهریار در تهران با حضور دکتر بهادر باقری

چهارشنبه ۲۹ شهریور، ساعت ۱۷ تا ۲۰

 

با حضور:

فرزند استاد شهریار: هادی بهجت تبریزی

دکتر مریم مشرف

دکتر بهادر باقری

دکتر اسماعیل تاج‌بخش