منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

تحلیل فیلم "فروشنده" از منظر نشانه شناسی با حضور دکتر بهادر باقری

زمان: چهارشنبه 18 اسفند، ساعت 12:30 تا 13:30

مکان: تهران، خیابان سمیه، خ خاقانی، دانشگاه خوارزمی، ساختمان اداری، طبقه 5، حوزه ریاست

ورود برای همه دوستان آزاد است.