منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

تمدید مهلت ثبت فعالیت های پژوهشی سال 1394

اعضای هیات علمی محترمی که به هر دلیلی موفق به ثبت فعالیت های پژوهشی سال 1394 خود در سامانه ی گلستان نشده اند، تا پایان روز سوم شهریور ماه مهلت دارند اطلاعات خود را ثبت نمایند.

 ضمنا همه ی همکاران محترم به پیشخوان خدمت خود مراجعه و چنانچه فعالیتی برگشت خورده است، پس از اصلاح، دوباره ارسال نمایند.

با سپاس

معاونت پژوهشی دانشگاه