منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

حکم مسوول کمیته ی فرهنگی و علمی شورای سیاستگذاری مراسم یکصدمین سال تاسیس دانشگاه برای جناب آقای دکتر رسولی پور

احکام جدید برای مسوولان شورای سیاستگذاری مراسم یکصدمین سال تاسیس دانشگاه صادر شد

دکتر رسول رسولی پور، رئیس دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی: مسوول کمیته ی فرهنگی و علمی شورا

سرکار خانم دکتر مهری اکبری، عضو هیات علمی دانشکده ی علوم جغرافیایی: مسوول کمیته ی اجرایی شورا

دکتر بهادر باقری، مدیر حوزه ی ریاست و روابط عمومی: دبیر شورا
 
متن حکم
با سلام و احترام

نظر به اینکه در آستانه ی برگزاری مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی، نخستین مؤسسه­ ی آموزش عالی کشور هستیم و شورای سیاستگذاری برگزاری این مراسم از سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده است، جنابعالی به عنوان مسئول کمیته ی فرهنگی و علمی این شورا منصوب می­ شوید.

 امیدوارم با رایزنی و همکاری دیگر اعضای محترم شورا و استادان صاحب نظر، در این امر خطیر که پاسداشت و نکوداشت هویت و قدمت دانشگاه ماست، منشأ خدمات و برکات فراوان باشید.  

محمدعلی سبحان اللهی
رئیس دانشگاه