منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

دکتر عباس ماهیار خاقانی‌شناس بزرگ معاصر درگذشت

از شمار دو چشم، یک تن کم

وز شمار خرد، هزاران بیش

 

باخبر شدیم که استاد فرزانه و بی بدیل، جناب آقای دکتر عباس ماهیار استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی و خاقانی شناس بزرگ روزگار ما به دیدار دوست شتافت و همکاران و شاگردانش را تنها گذاشت.

 

این ضایعه ی عظیم و درد جانکاه را به خانواده ی معزز ایشان و جامعه ی دانشگاهی بویژه استادان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی تسلیت می گوییم.

روح بلندش مینوی باد!