منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

زمانبندی مصاحبه معرفي شدگان دكتري سال 96

زمانبندي  مصاحبه آزمون دكتري 96، رشته های دانشکده به صورت زیر اعلام می گردد:

 

رديف

رشته هاي

دكتري 96

نحوه پذيرش دانشجو

مواد امتحاني

تاريخ آزمون كتبي

تاريخ مصاحبه

محل برگزاري

محل تحصیل

1

زبان و ادبیات فارسی

مصاحبه

--------

--------

1396/04/11

1396/04/12

تهران، دانشکده ادبیات و زبان ها

تهران
2

ادبیات انگلیسی،

آموزش زبان انگلیسی

مصاحبه -------- --------

1396/04/13

1396/04/14

تهران، دانشکده ادبیات و زبان ها تهران