منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

زن و جوامع عرب در طول یک قرن - دکتر هومن ناظمیان

عنوان اصلی کتاب: زن و جوامع عرب در طول یک قرن

عنوان فرعی: تحلیل و کتاب شناسی گفتمان جوامع عربی درباره زن در قرن بیستم

نویسنده: خانم دکتر منی ابوالفضل

مترجم: هومن ناظمیان، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

ناشر: امیرکبیر، چاپ اول 1394

 

این کتاب حاصل طرح پژوهشی است که جمعی از بانوان دانشگاهی و مسلمان مصری زیر نظر خانم دکتر منی ابوالفضل انجام داده اند. در این طرح، تمام آثاری که در فاصله زمانی نیمه قرن نوزدهم تا نیمه دوم قرن بیستم در جهان عرب درباره زنان نوشته شده به صورت کتاب شناسی معرفی و از نظر جامعه شناسی مورد دسته بندی و تحلیل و بررسی قرار گرفته است. از جمله اهداف این پژوهش، طرح ریزی برای تأسیس رشته مطالعات زنان بر مبنای ارزشها و هنجارهای اسلامی بوده است.

   منی ابوالفضل (2008-1945) که استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره بود در سال 1998 کرسی مطالعات زنان بر اساس دیدگاه اسلامی را در ایالات متحده آمریکا تأسیس نمود و عمر خود را صرف دفاع از اسلام به خصوص در حوزه های مربوط به زنان نمود.