منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

سنت و تجدد - ترجمه دکتر حبیب الله عباسی

کتاب سنت و تجدد، نوشته ی آدونیس، شاعر و ادیب نامدار معاصر عرب
ترجمه ی دکتر حبیب‌الله عباسی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

انتشارات سخن
۱۰۵۴ صفحه

کتاب حاضر، برترین اثر تحقیقی أدونیس متفکر، نظریه پرداز، محقق دقیق النظر و شاعر شهیر دنیای عرب، و یکی از شاهکارهای پژوهشی جهان اسلام به شمار می رود که از بدو انتشار تا کنون موجب شگفتی همگان، اعم از دوست و دشمن شده و مناقشات بسیاری برانگیخته است. این کتاب از شمار آثار جریان ساز و نادره ای است که تحت تأثیر آن، چندین اثر تحقیقی ارزنده دانشگاهی در کشورهای مختلف به رشته تألیف درآمده است.

http://www.sokhanpub.com/books.php?id=208