منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

سنت و تجدد در جهان اسلام به خوانش آدونیس - دکتر حبیب اله عباسی

کتاب سنت و تجدد در جهان اسلام به خوانش ادونیس به قلم دکتر حبیب الله عباسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی و دکتر فرزاد بالو است که به تازگی انتشارات زوار روانه‌ی بازار نشر کرده است.

این کتاب صورت خلاصه شده و سامان یافته تری از جریان های ایستا و پویای سنت و تجدد و نمایندگان آن هاست که پیشتر درضمن کتاب چهار جلدی "الثابت و المتحول" (سنت و تجدد) به طور مبسوط آمده بود. احیاناً اگر حجم بیش از یک‌هزار صفحه ای کتاب اصلی،  مانع از استقبال وسیع مخاطبان شده، این خلاصه‌ی منقح، در جهت اقبال و اشتیاق  بیشتر دانش پژوهان فراهم شده است.

در راستای این مهم،  و برای ارتباط وثیق‌تر و سهل‌الوصول‌تر خوانندگان عزیز با مطالب و مفاهیم مطرح شده در کتاب سنت و تجدد، فصل نخست به نقد و تحلیل درونی و بیرونی (نقد تکوینی) اثر مزبور اختصاص دارد. فصل دوم و سوم و چهارم کتاب، به معرفی و تبیین مفهوم سنت و نمایندگان آن، مفهوم تجدد و نمایندگان آن تا سقوط بغداد (658) و تجدد در عصر موسوم به نهضت و نمایندگان آن  اختصاص یافته است. در معرفی نمایندگان جریان های فکری و ادبی سنت و تجدد حتی‌المقدور به اصل کتاب وفادار مانده  و  بنا به اهمیت بسیار زیاد این بخش ها، جز در  موارد اندک و غیر ضرور، مشروح بنیادهای فکری و ادبی سنت و تجدد را آورده‌. از این رو ، با قاطعیت می‌توان گفت در تدوین و تبویب کتاب حاضر، هیچ نکته‌ی جدی و مهمی از اصلِ کتاب فروگذار نشده‌است.