منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

معارفه جناب آقاي دكتر احمدگلي بعنوان معاون آموزشي و اداري - مالي دانشكده ادبيات و زبانها

معارفه جناب آقای دکتر احمدگلی، مدیر گروه محترم زبان های خارجه، به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و اداری - مالی دانشکده ادبیات و زبان ها امروز چهارشنبه 1396/02/20 در اتاق شورای دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حضور ریاست محترم دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و سرپرست دانشکده ادبیات و زبان ها، جناب آقای دکتر رسولی پور، معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، جناب آقای دکتر شکراللهی، و جمعی ازاستادان و همکاران دانشکده برگزار گردید.

ما برای جناب آقای دکتر احمدگلی، توفیقات روزافزون از درگاه خداوند خواهانيم.