منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

معرفی جناب آقای دکتر رسولی پور به عنوان نماينده دانشگاه براي شركت در نشست "گفتگوهاي فرهنگي آسيايي و گفتگوهاي فرهنگي ايران و اروپا"

آقاي دكتر سبحان اللهي رياست دانشگاه خوارزمي طي حكمي آقاي دكتررسولي پور را به عنوان نماينده اين دانشگاه براي شركت در نشست  "گفتگوهاي فرهنگي آسيايي و گفتگوهاي فرهنگي ايران و اروپا " به رئيس مركز همكاري هاي بين المللي وزارت علوم معرفي نمودند. ضمن تبريك به استاد ارجمند جناب آقاي دكتر رسولي پور براي ايشان توفيق و تأييد الهي را آرزو مي كنيم و اميدواريم حضور نامبرده در اين نشست ها موجب پيشرفت دانشگاه خوارزمي در مرزهاي بيرون از خود شود.