منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

مهلت استفاده از گرنت استادان

به اطلاع اعضای محترم هيات علمی دانشگاه می‌رساند که مهلت استفاده از گرنت سال ۱۳۹۳ تا پايان شهريور ۱۳۹۶ بوده و قابل ذخيره برای سال ۱۳۹۵ نیست؛ بنابراین از استادان محترم تقاضا می‌شود نسبت به ارسال هزينه‌ كردهای خود تا پايان شهريور ماه اقدام نمايند؛ همچنین مهلت استفاده از گرنت سال ۹۴ تا پايان شهريورماه ۹۶ بوده و در صورت عدم هزينه كرد به قرارداد گرنت ۹۵ منتقل می‌شود.