منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

نخستین تابلو معرفی استادان پیشکسوت دانشگاه (گروه زبان و ادبیات فارسی)

 

به همت حوزه‌ی ریاست و روابط عمومی دانشگاه، نخستین تابلو معرفی استادان پیشکسوت دانشگاه (گروه زبان و ادبیات فارسی) طراحی و نصب شد. از زحمات سرکار خانم دکتر افسانه کامران عضو محترم هیات علمی دانشکده‌ی هنر و معماری در طراحی این تابلو قدردانی می‌کنیم.

قرار است بتدریج چنین تابلوهایی برای آشنایی دانشگاهیان و مراجعان با بزرگان نامدار و پرافتخار دانشگاه در تمام دانشکده‌ها نصب شود.