منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

نشست علمی بیستمین دوره ی مراسم یادروز حافظ با سخنرانی دکتر بهادر باقری

18 مهر 1395، شیراز،  تالار سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس.

برنامه نشست:

8:45 تا 9:00   قرآن و سرود ملی

9:00 تا 9:15  دکتر کاووس حسن‌لی / مدیر مرکز حافظ شناسی، خوش آمدگویی و گزارش یادروز حافظ

نشست اول:
 
9:15 تا 9:40   دکتر مسعود حسین‌چاری،  برخی سویه های روانشناختی در معنویت طربناک حافظ

9:40 تا 10:05  دکتر علیرضا فولادی،  حافظ، چندصدایی و گفتمان های شیعی و حکمی

10:5 تا 10:30   دکتر تیمور مالمیر،  کارکرد بازآفرینی قصه ی آفرینش در اشعار حافظ

 10:30 تا 11:00 پذیرایی و استراحت

 11:00 تا 11:15 مراسم معرفی کتاب سال حافظ

نشست دوم:

11:15 تا 11:40    آقای منصور پایمرد،  تشبیه و تنزیه از نظر ابن عربی و حافظ

11:40 تا 12:05   دکتر علی‌اصغر میرباقری‌فرد،  روایتی دیگر از نقش عشق در بازسازی جهان معنوی حافظ

12:05 تا 12:30  دکتر بهادر باقری،  حافظ، آغازگر شگرد داستانی «کولاژ» در تلمیحات قرآنی