منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

نود و هفتمین نشست انجمن دوستداران حافظ با سخنرانی دکتر بهادر باقری

موضوع: " معنای زندگی از نگاه حافظ و برخی از اندیشمندان غرب: نیچه، یونگ، آدلر و ویکتور فرانکل"
 
دفتر تهران با همکاری سرای محله ی داوودیه، نود و هفتمین نشست انجمن دوستداران حافظ را با سخنرانی دکتر بهادر باقری برگزار می کند:
 
زمان: چهارشنبه 31 خرداد ماه 1396، ساعت 16:30 تا 19
مکان: میرداماد، زیرپل مدرس، خیابان البرز، کوچه ی تابان شرقی، سرای محله ی داوودیه، طبقه ی چهارم