سرخط خبرها سرخط خبرها

واژه نامه ی گویش اشتهاردی در ردیف چهار کتاب برتر جایزه ی کتاب سال

کتاب "واژه نامۀ گویش اشتهاردی"
اثر دکتر محمد پارسانسب، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، در ردیف چهار کتاب برتر جایزه ی کتاب سال جمهوری اسلامی قرار گرفت.‎
به گزارش روابط عمومی خانه ی کتاب، در گروه «زبان های باستانی، گویش های محلی» 48 اثر به مرحله ی اول داوری راه یافت که از این تعداد، 4 اثر با عنوان های «فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی 5 ج، اثر محمد حسن دوست»، «فرهنگ امثال، کنایات و اصطلاحات در گویش ابوزیدآبادی، تالیف؛ سید طیب رزاقی»، « دینکرد چهارم، اثر مریم رضایی» و
« واژه نامه ی گویش اشتهاردی، اثر دکتر محمد پارسانسب» به مرحله ی دوم داوری کتاب سال راه پیدا کردند