منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

پنجمین مرحله آزمون زبان KELT برگزار شد.

روز پنج شنبه مورخه 27 مهر، پنجمین مرحله آزمون زبان KELT در دانشکده ادبیات در دانشگاه خوارزمی، پردیس تهران برگزار شد.