منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

کارگاه تخصصی بین المللی "سبکهای روایی جدید و مساله ی گونه ی ادبی" در تهران برگزار شد.

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، کارگاه تخصصی بین المللی با عنوان "سبکهای روایی جدید و مساله ی گونه ی ادبی" را با مشارکت استادان ایرانی و خارجی در روزهای چهاردهم و پانزدهم مهر ماه به مدت 16 ساعت در دانشکده ادبیات در تهران برگزار کرد.

این کارگاه ویژه ی استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه های زبان و ادبیات عربی سراسر کشور برگزار شده بود و مدرس ویژه ی آن، پروفسور صبحی بستانی استاد موسسه ی ملی زبانها و تمدنهای شرقی "INALCO" در پاریس، فرانسه بود.

آقای دکتر میرزایی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و دکتر فاطمه پرچگانی استادیار دانشگاه خوارزمی نیز دیگر مدرسان این دوره بودند.

همچنین ارتباط مستقیم از طریق اسکایپ با دکتر رشید الضعیف رمان نویس لبنانی و عربی و استاد دانشگاه آمریکایی بیروت برقرار شد و حاضران به گفت و گو و پرسش و پاسخ با وی پرداختند.

در این کارگاه، استادان و دانشجویان رشته ی زبان و ادبیات عربی کشور با آخرین تحولات رمان نویسی، سبکهای روایی و نقد روایی در جهان عرب آشنا شدند.

گروه زبان و ادبیات عربی از تمامی مسوولان و بخشهای مختلف دانشگاه که در اجرای این کارگاه مساعدت کردند، سپاسگزاری می کند، به ویژه: ریاست محترم دانشگاه، رییس دانشکده های ادبیات و زبانها و علوم انسانی و اجتماعی، معاون پژوهشی دانشگاه، معاون پژوهشی دانشکده ادبیات، واحد فناوری اطلاعات، امور دانشجویی، مدیریت امور اداری دانشگاه، مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه