سرخط خبرها سرخط خبرها

کتاب "زن و جوامع عرب در طول یک قرن" ترجمه ی دکتر هومن ناظمیان منتشر شد

به گزارش روابط عمومی کتاب "زن و جوامع عرب در طول یک قرن" ترجمه ی دکتر هومن ناظمیان منتشر شد.

عنوان اصلی: زن و جوامع عرب در طول یک قرن

عنوان فرعی: تحلیل و کتاب شناسی گفتمان جوامع عربی درباره ی زن در قرن بیستم

نویسنده: خانم دکتر منی ابوالفضل

مترجم: دکتر هومن ناظمیان

 عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی

ناشر: امیرکبیر، چاپ اول 1394

این کتاب حاصل طرحی پژوهشی است که جمعی از بانوان دانشگاهی و مسلمان مصری زیر نظر خانم دکتر منی ابوالفضل انجام داده اند.

 در این طرح، تمام آثاری که در فاصله ی زمانی نیمه ی قرن نوزدهم تا نیمه ی دوم قرن بیستم در جهان عرب درباره ی زنان نوشته شده، به صورت کتاب شناسی معرفی و از نظر جامعه شناسی، دسته بندی و تحلیل و بررسی شده است

از جمله اهداف این پژوهش، طرح ریزی برای تأسیس رشته ی مطالعات زنان بر مبنای ارزشها و هنجارهای اسلامی بوده است.

   منی ابوالفضل (2008-1945) که استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره بود، در سال 1998 کرسی مطالعات زنان بر اساس دیدگاه اسلامی را در ایالات متحده آمریکا تأسیس نمود و عمر خود را صرف دفاع از اسلام به خصوص در حوزه های مربوط به زنان نمود