منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

گردهمایی سالانه اساتید دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

این گردهمایی در روز 29 آذرماه و به مناسبت هفته پژوهش با حضور هیئت رئیسه دانشگاه برگزارشد. دراین مراسم ابتدا آقای دکتررسولی پور ضمن خیرمقدم به همکاران از ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر سبحان اللهی تقاضا کردند در مورد مسائل جاری دانشگاه اطلاعاتی را دراختیار شرکت کنندگان قراردهند. سپس همکاران نظرات و پرسش های خود را با مدیریت دانشگاه مطرح کردند.  درخاتمه گزارشی از فعالیت های پژوهشی افراد وگروههای آموزشی ارائه شد ونفرات برترهرگروه از حیث عملکرد پژوهشی و همچنین آقای دکترمهدی غیاثوند (بخاطر کتاب برترشان) و خانم دکتر فاطمه پرچکانی (به دلیل فعالیت های بین المللی شان) مورد تقدیر قرارگرفتند.