منو های اصلی
Skip to Content

سرخط خبرها سرخط خبرها

"گرامیداشت یاد قیصر امین پور" با حضور دکتر شادروی منش و دکتر باقری

پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی گروه زبان و ادبیات فارسی به گرامیداشت یاد شاعر معاصر زنده یاد قیصر امین‌پور اختصاص یافت. در این جلسه که خانوادۀ جاودانیاد امین پور نیز حضور داشتند، آقایان بیوک ملکی و مصطفی علیپور از شاعران معاصر و دکتر محمد شادروی‌منش  ودکتر بهادر باقری، اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دربارۀ ابعاد مختلف شخصیت و اندیشه و هنر امین پور سخنرانی کردند. این مراسم با حضور جمعی از استادان، دانشجویان و شاعران جوان در روز چهارشنبه 10 آبانماه 1396، ساعت 13 تا 15 در تـالار ابــوریــحـان دانشگاه خوارزمی برگزار شد