محمود عابدی

بیوگرافی

تحصیلات:

لیسانس: زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه اصفهان، 1354

فوق لیسانس: زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران، 1357

دکترا: زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران، 1363

 

تحقیق و پژوهش در زمینه های:

عرفان و تصوف

سنايي، مولوي، عطار، حافظ، صائب

نهج البلاغه و سخنان علي

 

ارائه دهنده دروس:

دانشگاه تربيت معلم، از مهر 1364 تاكنون

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه كاشان

دانشگاه اراك

دانشگاه تهران

 

افتخارات:

برنده دو دوره جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران براي تصحيح كتب نفحات الانس و كشف المحجوب

برنده دو دوره جايزه كتاب سال دانشگاهي از دانشگاه تهران براي تصحيح كتب نفحات الانس و كشف المحجوب

لوح تقدير از دانشگاه پنجاب براي تصحيح كتاب كشف المحجوب

استاد نمونه دانشگاه تربيت معلم

لوح تقدير از همايش حاميان نسخ خطي براي تصحيح كتاب كشف المحجوب

استاد نمونه كشوري در سال 1388

مقالات و کتب

تألیف:

علم و علم آموزی در اسلام: بنیاد نهج البلاغه، 1362 (بارها تجدید چاپ شده است)

درویش گنج بخش: انتشارات سخن، تهران، 1385 (چاپ سوم)

يك حرف صوفیانه: انتشارات سخن، تهران، 1385

گوهر هاي پراكنده (سخنان علي عليه السلام در نثر فارسي): انتشارات سروش، تهران، 1388 

ترجمه:

فدک در تاریخ: سید محمد باقر صدر، بنیاد بعثت، تهران، 1360

شیعه و امامت: محمد حسین مظفر، بنیاد بعثت، تهران، 1360

اثبات خدا: سید محمد باقر صدر، بنیاد بعثت، تهران، 1362

جستجویی در نهج البلاغه: محمد مهدی شمس الدین، بنیاد نهج البلاغه، تهران، 1386 (چاپ سوم با ویرایش جدید)

نهج البلاغه از کیست؟: آل یاسین، بنیاد نهج البلاغه، تهران، 1386 (چاپ دوم)

جنگ و صلح از نظر امام علی: علیه السلام: بنیاد نهج البلاغه، تهران، 1362. (بارها تجدید چاپ شده است)

تصحیح:

مطلوب کل طالب: رشید وطواط، بنیاد نهج البلاغه، تهران، 1374 (چاپ دوم) (چاپ سوم 1386)

خردنمای جان افروز: ابوالفضل مستوفی، نشر فرهنگی رجا، تهران، 1368

نفحات الانس: نورالدین عبدالرحمان جامی، 1386 (چاپ پنجم، انتشارات سخن)

کلمات علیّه غرا: مکتبی شیرازی، میراث مکتوب، تهران، 1378

تکملة نفحات الانس: عبدالغفور لاری، نشر جام گل، تهران، 1380

فرمان مالک اشتر، حسین علوی آوی، بنیاد نهج البلاغه، تهران، 1382

کشف المحجوب: ابوالحسن هجویری، انتشارات سروش، 1383 (چاپ سوم، 1386)

روضه الانوار: خواجوی کرمانی، میراث مکتوب، تهران، 1386

مقالات مجلات:

 1. نسخه‌ای از نفحات الانس، مجله کتابداری (کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد) دفتر سیزدهم، 1367

 2. چند نکته در طبقات الصوفیه خواجه انصاری، مجلة دانشکدة ادبیات فردوسی مشهد، 1370

 3. عبدالغفور لاری کیست؟ ، مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، 1371

 4. پیر هرات و حکایت پیران، مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، 1372

 5. خمری، گل خمری و بیتی از حافظ، مجلة دانشکدة ادبیات و و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم، 1372

 6. تذکرة الاولیای عطار و طبقات الصوفیه سلمی، مجلة دانشکدة ادبیات علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم، 1372

 7. تاریخ وصاف و شعر شاعران، مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم، 1373

 8. کاسه گردانی لاله (در شعر حافظ)، مجلة دانشکدة ادبیات و و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم، 1373

 9. کاسه گرفتن، مجلة دانشکدة ادبیات و و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم، 1374

 10. سخنان علی و نهج البلاغه و متون فارسی، مجلة دانشکدة ادبیات و و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، 1375، (با تجدید نظر): آینة میراث، شمارة 4 (پیاپی 12)، بهار 1380

 11. زندگانی و عیش خواجگان (زندگاني و عيش در شعر عرفاني)، مجلة دانشکدة ادبیات و و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، 1376

 12. مکتبی شیرازی و کلمات علیه، مجلة دانشکدة ادبیات و و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، 1377

 13. نقش به حرام، مجلة دانشکدة ادبیات و و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم، 1378

 14. ماجرای مردم چشم، مجلة دانشکدة ادبیات و و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم، 1380

 15. گزارشی از تصحیح کشف المحجوب، آینة میراث، پاییز و زمستان، 1381

 16. نقش بر آب (در شعر حافظ)، مجلة دانشکدة ادبیات و و علوم انسانی، دانشگاه تربیت معلم، 1382

 17. بلوهر و بیوذسف (معرفی و نقد)، مجلة آینة میراث، زمستان 1383

 18. شاعران و شاعری در بهارستان جامی، مجموعة مقالات هم اندیشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه هرمزگان، 1383

 19. از زمین تا آسمان (ظهور معشوق در شعر فارسی، از رودکی تا حافظ)، تحقیقات ادبی، دانشگاه تربیت معلم، 1383

 20. قطره ای از دریا (جامی و امیرخسرو دهلوی)، آینة میراث، 1385

 21. فرقه های صوفیه تا روزگار کشف المحجوب هجویری، مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان، 1385

 22. کشف المحجوب (ترجمه، نقد مقدمة نیکلسن)، مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان، 1385

 23. خواجوی کرمانی در آثارش، گوهر گویا (انجمن استادان زبان فارسی)، 1386

 24. دولت فقر (فقر از نظر اهل معرفت)، آینة میراث، 1386

 25. ضرورت تصحیح غزل های خواجو، با رحمان ذبیحی، مجله ادب پژوهی دانشگاه گیلان، 1387

 26. کاغذین جامه، پیراهن کاغذین، جشن نامه استاد دکتر رضا انزابی نژاد، انتشارات سخن، 1389

 27. تصحیح جوامع الحکایات (نقد و بررسی)، ارج نامه ی محمد معین، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1389

 28. ضرورت تنظیم فرهنگ های اختصاصی، آیینه میراث، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1389