حبیب اله عباسی

بیوگرافی

تحصیلات:

لیسانس: دانشگاه شهید بهشتی 1367

فوق لیسانس: دانشگاه تهران 1370

دکترا: دانشگاه تهران 1374

 

تحقیق و پژوهش در زمینه های:

نثر کهن فارسی ؛  تصوف ؛  ادبیات تطبیقی فارسی _عربی

 

ارائه دهنده دروس:

کارشناسی: نثرهای تاریخی و عرفانی و عربی

کارشناسی و دکتری : عربی و نثرهای تاریخی و عرفانی

 

مقالات و کتب

تالیف ها:

اثر آفرينان(زندگي نامه مشاهير ايران  از آغاز تا 1300) 6 جلد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،1367-1382. 

 فارسي عمومي، تهران، روزگار، (درسنامة دانشگاهي) ، (با دكتر محمود فتوحی) چاپ بيستم 1387 نشر سخن.

  سفرنامه باران نقد و تحلیل شعر شفیعی کدکنی ؛ تهران، روزگار، 1378. چاپ ششم 1387 نشر سخن.

عروض و قافیه تهران، ناژ 1382.

سماع قران و کشته های آن. تهران :سخن .1390.

فرهنگ مؤلفان صوفیه . تهران سخن 1391.

فرهنگ صوفیه. تهران سخن1391.

دايره المعارف حكايت هاي عرفاني ( آماده چاپ)*

 

 تصحیح ها:

دیوان قاسم انوار؛ تهران، ناژ،زیر چاپ.

تاریخ جهانگشای جوینی  تاریخ مغول( با دكتر ایرج مهرکی) ؛ تهران ، زوار،1385.. ج.1.

تاریخ حهان گشای چوینی  تاریخ خوارزمشاهیان. تهران زوار 1387.ج.2

تاریخ جهان گشای جوینی  تاریخ اسماعیلیه. تهران : زوار 1389.ج.3

 

ترجمه ها:

الف. کتابها:

 رویکردهای شعر معاصر عرب ترجمه کتاب اتجاهات الشعرالعربی المعاصر،احسان عباس؛ تهران ،سخن، 1384.

تصوف و سوررئالیسم ترجمة کتاب الصوفیة و السورریالیة، ادونیس؛ تهران،روزگار، 1380. چاپ دوم 1385 نشر سخن .

رسول برگزیده  انقلاب کلمه مقدس ( با دکتر حامد صدقی) تهران.  پزوهشکاه علوم انسانی1385.

هیرگلیف در قرآن کریم ، سعد عبدالمطلب با همکاری دکتر حامد صدقی ، تهران: سخن 1388.

متن قرآنی و آفاق نگارش. أدونیس. تهران سخن. 1389.

سنت و تجدد (ثابت و متحول ) أدونیس . تهران سخن .1390.چهار جلد.

 

ب. مقالات:

جایگاه سنت در شعر معاصر عرب (مرده ریگ اساطیری و ملی).  د. احسان عباس  . فصلنامه هنر   بهار 1383 - شماره 59

جایگاه سنت در شعر معاصر عرب (نقاب ها و آینه ها)د. احسان عباس  . فصلنامه هنر   . زمستان 1383 - شماره 62 . 

" تأثیر نصوف در مکتبهای ادبی و فلسفی معاصر "دکتر ابراهیم محمد منصور؛ فصلنامه هنر،ش.62سال 1384.

م"رمان عربی" عبدالرحمان منیف؛ فصلنامه هنر، ش. 65،سال1385.

" بیانیه مدرنیسم" ادونیس؛ مجلة مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه تربیت معلم ،ش.1 سال 1383. 5.

خیال در تصوف و سوررئالیسم

 متن قرآنی و آفاق نگارش

 

مقالات علمی پژوهشی:

"ضرورت تصحیح تاریخ جهانگشای جوینی " ؛مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ، سال 1380،ش. 32.

"ادبیت جهانگشای جوینی"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ، سال 1380،ش. 32.

"قاسم انوار و الحروفیه"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ، سال 1378،ش. 27.

"ابوسعید ابی الخیر و تاویل"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، سال 1380 ،ش.31.

"شعر عرفانی بعد از مولانا جلال الدین"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ، سال 1383،ش. 45.

"نقاب در شعر معاصر"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی،سال 1385،ش. 152.

"قدر مشترکهای دومجله عربی و فارسی: آپولو و سخن " م مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم ، سال 1386،ش. 54و55 .

"موتیف مرگ در تاریخ جهانگشای جوینی"؛ فصلنامه هنر، ش. تابستان،سال1387.

"معرفت و جهل  در منظومة فكري محمد بن عبد الجبار نفري"؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه الزهراء ش. 61 و 62 . س. 1385 و1386.

"زندگی و آثار قاسم انوار" در کتاب  یادگارنامه استاد فرشیدورد؛ تهران ، اجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1377.

"وجوه اشتراک بین احسان عباس و عبدالحسین زرین کوب " در کتاب سرباز علم و فرهنگ، بزرگداشت استاذ زرین کوب 2003.

" از ابتکار تا تقلید(نقد و تحلیل شعر قاسم انوار)"؛ مجموعة مقالات همایش زبان و ادبیات فارسی در قرن نهم" دانشگاه هرمزگان1383.

"سنایی ،انسان تراژیک" ؛ همایش بین المللی حکیم سنایی در دانشگاه تربیت معلم  تهران1384.

"بوطیقای امیرخسرو" ؛ همایش بین المللی امیر خسرو دهلوی، دهلی 2006.

"جوهر زمان،  تحلیل جامعه شناختی منظومه کار شب پا ی نیما".  مجله پزوهش های ادبی ش. 13 و 14 .  1385

"حکايتهاي عرفانی ونقش آنها در گفتمان مننثور صوفيانه" ؛ مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، سال 1387.

"قيصر و مدرنيسم"؛ فصلنامه هنر، ش. زمستان،سال1386.

" کارکرد گفتمان فقهي مولوي".  مجله ادب پژوهي. دانشگاه گيلان.

"الاواني المستطرقه الترجمه و اثرها علي التطورات الادبيه الحديثه في العربيه و الفارسيه؛ الموتمر استقبال الادب الفارسي المعاصر في الوطن العريب و الخارج، جامعه دمشق6 و 7 ثشرين الثاني 2006. 6.

 ترجمه و تاثیر آن در تحولات ادبی معاصر در دو زبان عربی و فارسی

 

نقد کتاب: 

کتاب دیوان ناصرخسرو، چاپ دکتر شعار، کتاب ماه ادبیات وفلسفة،ش.27، 1378.

کتاب زلف عالم آرای ؛ کتاب ماه ادبیات وفلسفة،ش.34، 1379.

کتاب در غیاب استعاره ؛کتاب ماه ادبیات وفلسفة،ش.44، 1380.

کتاب عرفان وعارفان مسلمان؛ مجلةعلوم انسانی پژوهشگاه ،،ش. 5، 1382 .

کتاب منطق الطیر؛ تصحیح استاد شفیعی کدکنی؛ کتاب ماه ادبیات وفلسفة،ش.87، 1383.7.

 

 مدخل های دایره المعارف زبان و ادب فارسی:

تاریخ المعجم

دروس ارائه شده

نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه