برگزاری کنفرانس بین المللی حکیم خوارزمی

 | تاریخ ارسال: 1397/2/5 | 
در گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس دانشگاه خوارزمی، نخستین موسسه آموزش عالی ایران، کنفرانس بین المللی بزرگداشت حکیم خوارزمی در روز سه شنبه  چهارم اردیبشهت ماه در سالن ابوریحان دانشگاه خوارزمی (تهران) با حضور سخنرانان ایرانی و غیر ایرانی و استقبال گسترده دانشگاهیان برگزار شد.
 
 این کنفرانس با سخنرانی و خیر مقدم رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر نوه ابراهیم آغاز شد و در ادامه آقایان دکتر بابلیان دبیر علمی کنفرانس و دکتر سبحان اللهی، مشاور عالی رئیس دانشگاه، به ایراد سخنرانی پرداختند. آقای دکتر سبحان اللهی رئیس پیشین دانشگاه، به جایگاه ویژه دانشگاه خوارزمی در آموزش عالی کشور اشاره کردند. ایشان ضمن اشاره به فعالیت های علمی حکیم خوارزمی در حوزه های نجوم، ریاضیات، تاریخ، جغرافیا و فلسفه، پیشنهادی مبنی بر ایجاد پژوهشکده  آثارخوارزمی در دانشگاه دادند.
 
در ادامه برنامه، آقای دکتر مقصود فراستخواه در خصوص خوارزمی و تبارشناسی دانشگاه خوارزمی از دارالحکمه تا دار المعلمین به سخنرانی پرداختند. ایشان به روش تاریخی و با استقرار داده ها و شواهد مرتبط با وضع دانش در ایران مدلی به دست دادند تا بلکه بتوان با آن  ها دوره های رشد و بالندگی علوم و دانش و تاسیس و فعالیت نهادهای علمی در ایران ارتقاء یابد. با این روش دوران خوارزمی و نهادهای علمی همچون بیت الحکمه در آن (گذرگاه قرن دوم و سوم) با دوره تاسیس دارالمعلمین در جنبش نوسازی مقایسه شده است و تفضیل قضایا مورد بحث منطقی قرار گرفته است.
 
موضوع سخنرانی بعدی" خوارزمی، پیام آوری از افق" بود که آقای دکتر عین اله پاشا، استاد بازنشسته دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر به ایراد آن پرداختند. در بخش نخست این سخنرانی به سابقه فعالیت های مراکز علمی در ایران و سرزمین های اسلامی و تاسیس دانشگاه ها از جندی شاپور، بیت الحکمه، نظامیه، ربع رشیدی، دارالفنون تا تاسیس دانشسرای عالی اشاره شد. در بخش دوم، آقای دکتر پاشا مختصری از زندگی علمی حکیم خوارزمی بیان داشتند و ضمن معرفی کتاب جبر و مقاله خوارزمی، معنای دو واژه جبر و مقاله را به صورتی که خوارزمی در نظر داشته است تبیین نمودند.
 
آقای دکتر  احمد پور احمد، استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران سخنران بعدی این مراسم بودند که در سخنرانی با موضوع " خوارزمی، پیشگام توسعه جغرافیای علمی"، بیان داشتند که ظهور دین اسلام و گسترش سریع قلمرو آن، موجب برانگیختگی توجه مسلمانان به دانش جغرافیا و شناخت سرزمین های تحت فرمان آنان شد. همچنین آنها متوجه ارتباط انجام بسیاری از عبادات و فرائض دینی با علم جغرافیا شدند. پرسش های اصلی که در این پژوهش مورد بحث و تبیین قرار گرفت عبارت است از اینکه چرا و چگونه مسلمانان با جغرافیا علمی آشنا شدند و اینکه نقش و جایگاه خوارزمی در توسعه جغرافیای علمی در دوره اسلامی چیست.
 
آخرین سخنران علمی مراسم تا پیش از ظهر، آقای دکتر معصومی همدانی، استاد پژوهشکده تاریخ و عضو فرهنگستان علوم، بودند. سخنرانی ایشان ذیل عنوان " خوارزمی و بنیان گذاری علم جبر" صورت گرفت. ایشان اظهار داشتند بسیاری از کسانی که درباره نقش خوارزمی در تاریخ جبر سخن گفته اند در پی یافتن "پیشینه" کار او در آثار یونانیان، هندیان و یا بابلیان بوده اند واز این راه ممکن است نقش او در بنیان گذاری این علم انکار شود. ایشان در این سخنرانی بر آن بودند که مسیر دیگری را نشان دهند و آن بررسی سنتی است که با خوارزمی تاسیس شد و سبب شدکه در آن نسل هایی از ریاضیدانان با تکیه بر مفاهیمی که خوارزمی ابداع کرده بود راه های تازه ای در پژوهش ریاضی بگشایند که از کار خود خوارزمی بسیار فراتر می رفت.

 CAPTCHA

دفعات مشاهده: 6594 بار   |   دفعات چاپ: 659 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر