ورود به پنل کاربری

انتشار شماره جدید مجله مسائل اجتماعی ایران (پاییز و زمستان 1397)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | 

شماره جدید مجله مسائل اجتماعی ایران (دوفصلنامه) با مقاله های زیر منتشر شد:

 

♦️مقالات سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)

🔺بررسی وضعیت اجتماع علمی استادان علوم اجتماعی شهر تهران (با اتکا بر نظریه میدان پیر بوردیو) مهناز جلیلی، فرهنگ ارشاد، محمد جواد زاهدی

🔺مقایسه سطوح چهارگانه شکاف دیجیتالی برحسب متغیرهای جمعیتی (مورد مطالعه: شهر رفسنجان) فهیمه حاج اسماعیلی، حسین کاظمی

🔺مقایسه میان نسلی ایدئال‌های ازدواج و فرزندآوری با تأکید بر نقش ویژگی‌های زمینه‌ای در شهرستان سنندج/ سعید خانی، عباسی شوازی، حسین محمدزاده

🔺کاوش فرایندهای اجتماعی شکل گیری عواطف جوانان از بازار اشتغال افغان های مقیم شیراز / علی روحانی، مسعود انبارلو

🔺زمینه‌های اجتماعی مهاجرت های کج‌روانۀ فروشندگان مواد مخدر شهرستان کوهدشت / سید حسین سراج زاده، محمدرضا پویافر، حدیث مینایی

🔺تحلیل رابطه بین ناسازی در سطح میدان‌ برون‌دانشگاهی و بیگانگی دانشگاهی/ علی اصغر فیروزجائیان، بهزاد هاشمیان

🔺برساخت و اولویت‌بندی مسائل اجتماعی در وبلاگ‌های‌ تحصیل‌کرده‌های ایلام / علی فیض اللهی، احمد بخارایی

🔺آرزوهای آنومیک جوانان و پیامدهای آن / ایرج فیضی، هوشنگ نایبی، سعید معیدفر

🔺سرمایۀ فرهنگی و رفتارهای زیست‌محیطی خانواده های تهرانی / سید حسین نبوی، علی مختاری هشی

🔺تحلیلی بر فرسودگی تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان / رضا همتی، اسما صادقی

🔺معرفی کتاب فهم جوانی در مدرنیته متأخر / فاطمه محمدزاده

🔺معرفی و نقد کتاب مسائل اجتماعی از دیدگاه انتقادی / جواد مداحی، طاهره لطف خاچکی

🔺معرفی و نقد کتاب دو جلدی "دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران 1388-1396: همبستگی اجتماعی و نابرابری؛ آسیب های اجتماعی  و نابرابری" / ضحی معتمدی

 

متن کامل مقاله‌ها روی سایت مجله در دسترس است: http://jspi.khu.ac.ir

 

مجله مسائل اجتماعی ایران با امتیاز علمی پژوهشی توسط گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی منتشر می شود. قلمرو اصلی فعالیت مجله مسائل اجتماعی ایران، انتشار مقاله های علمی ـ پژوهشی تجربی معطوف به آسیب ها و مسائل اجتماعی ایران است، با وجود این، تعریفی محدود از مسائل اجتماعی مورد نظر نمی­باشد و از مقاله های پژوهشی (نظری و تجربی) ازحوزه های جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، جمعیت‌شناسی، مطالعات فرهنگی و رشته های مجاورکه به توانایی ما در شناخت، تحلیل و مدیریت مسائل و شرایط اجتماعی دشوار و پیجیده جامعه ایران یاری رسانند، استقبال می شود.

 

همچنین در هر شماره معرفی و نقد کتاب های جدید درباره مسائل اجتماعی (حدود 3000 کلمه) منتشر می شود.

 

مقاله های دریافتی بر اساس روال مجله های علمی پژوهشی پس از ارزیابی توسط داوران متخصص در حوزه مرتبط با مقاله و با نظر هیات تحریریه مجله به چاپ خواهند رسید. تلاش می‌شود تا در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه ارزیابی ها مشخص و به اطلاع نویسندگان محترم مقاله ها برسد.

 

از دانشگاهیان و پژوهشگران علوم اجتماعی دعوت می شود تا مقاله های دارای ویژگی های فوق را برای انتشار در این مجله ارسال فرمایید.

 

امید است با همکاری و همراهی دانشگاهیان و پژوهشگران علوم اجتماعی، این مجله به صورت منظم منتشر شود و در نشر دانش معطوف به  مسائل اجتماعی ایران مشارکت موثری داشته باشد.

 

▫️مدیر مسئول:دکتر فاطمه جواهری

▫️سردبیر:دکتر سید حسین سراج زاده

 

▫️آدرس:تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، کدپستی 15614، صندوق پستی 15815-3587، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دفتر مجله مسائل اجتماعی ایران.

▫️تلفن: 86072701

 

▪️پست الکترونیک:

social.problems.irangmail.com

▪️آدرس سایت مجله برای ارسال مقاله

 http://jspi.khu.ac.ir
CAPTCHA