ورود به پنل کاربری

مصوبه کمیسیون موارد خاص شماره 301 مورخ 98/02/10

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۲/۲۸ | 

مصوبه کمیسیون موارد خاص شماره 301 مورخ 98/02/10:
" تمام دانشجویان دکتری که در انتظار پذیرش مقاله هستند و برای دفاع از رساله فقط یک نیمسال فرصت نیاز دارند می بایست پس از اخذ پذیرش مقالات و تحویل آن به دانشکده، نامه دانشکده مبنی بر آمادگی برای دفاع را دریافت نموده و به کمیسیون موارد خاص تحویل دهند. سپس درخواست آنان برای تمدید سنوات بررسی خواهد شد."
CAPTCHA