تقدیر از طرح پژوهشی آقای دکتر صفری شالی طرح برتر دانشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/31 | 
🌿 به نام خالق دانایی  🌿

طرح پژوهشی آقای دکتر رضا صفری شالی، عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی، با عنوان 🔶"وضعیت سرمایه اجتماعی دربین مردم ایران"🔶 که درسال 1398 با همکاری وزارت کشور و دانشگاه خوارزمی به انجام رسید، از سوی معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات وفناوری به عنوان 🔷طرح برتردانشگاهی🔷 مورد تقدیر قرار گرفته است.
این موفقیت بزرگ را که حاصل کوشش بسیار و توان علمی آقای دکترصفری شالی به امر پژوهش و شناخت مسائل ومشکلات جامعه ایران است به مدیریت واعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تبریک می گوییم و امیدواریم شاهد موفقیت های علمی بیشتر برای ایشان و سایر همکاران و دانشجویان باشیم.

دانشکده ادبیات وعلوم انسانیCAPTCHA