ورود به پنل کاربری
یکشنبه 29 فروردین 1400
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کارگاه پژوهشی نگاهی سبک شناسانه به وام واژه ها در قرآن و شعر جاهلی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/18 | CAPTCHA