وبینارها و کارگاه های هفته پژوهش

 | تاریخ ارسال: 1400/9/9 | 
 

 
مقدمه ای برعلوم شناختی در مطالعات ادبی  علوم انسانی در دانشگاه نسل سوم  اخلاق پژوهش 
لینک وبینار لینک وبینار لینک وبینار 
   

 
 
فلسفه علوم انسانی  دانشگاه اسلامی در خدمت خانواده حقوق خانواده  
لینک وبینار لینک وبینار  لینک وبینار 

 
نقش فرایندهای شناختی در یادگیری زبان تناظر گونه های تفسیر متون دینی با   ساحت های وجود  آدمی الزامات دانشگاه اسلامی با رویکرد زنان و خانواده
لینک وبینار لینک وبینار لینک وبینارCAPTCHA