توصیف مختصر

- عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی؛ از سال 1396 تا کنون

- دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تهران (پردیس فارابی)؛ سال 1394

  رسالۀ دکتری: معناشناسی اسم «ربّ» و تبیین جایگاه آن در نظام معنایی قرآن کریم


- کارشناسی ارشد پیوستۀ‌ علوم قرآن و حدیث از دانشگاه امام صادق (ع)؛ سال 1385

  پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد: معنی‌شناسی اسماء الحسنى در حوزۀ معنایی «آفرینش» در قرآن کریم


- پذیرش در مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران؛ سال 1377

- دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان مفید تهران؛ سال 1377

- زمینه‌های پژوهشی:

  * معناشناسی و زبان‌شناسی تاریخی
  * باستان‌شناسی و کتیبه‌شناسی عربستان
  * آواشناسی و بررسی قرائت‌های قرآن
  * بررسی دست‌نوشت‌های کهن قرآن
 
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
دکتری تخصصی الهیات ومعارف اسلامی علوم قران وحدیث
دانشگاه تهران
1394/08/04
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
عربی
عالی (Advanced)
خوب (Upper intermediate)
1
انگلیسی
عالی (Advanced)
خوب (Upper intermediate)
1
آلمانی
مقدماتی (Elementary)
مقدماتی (Elementary)
1
فرانسه
مقدماتی (Elementary)
1
عبری کلاسیک
مقدماتی (Elementary)
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
معناشناسی حوزه معنایی تطهیر در قرآن کریم
ایمانه جلالی فر
2
معناشناختی تاریخی نام های بتهای یادشده در قرآن کریم
منوچهر نصیرپور
3
معناشناسی در زمانی و همزمانی ریشه س ک ن در قرآن کریم
فاطمه اشرف آل طه
4
معناشناسی مفهوم رسالت در قرآن
مسعود حامدی
5
اسامی قیامت در قرآن و بررسی آثار تربیتی آن
فاطمه سادات حسینی کاکلکی
6
معناشناسی واژه مستقیم در قرآن کریم
نرگس اسکندری
7
حقوق و تکالیف متقابل والدین و فرزندان از منظر تفاسیر تربیتی قران کریم
محبوبه جلیلی
8
بررسی و نقد نحوه مواجهه سورآبادی با اقوال تفسیری
فاطمه متقی
9
معناشناسی مفهوم گشاده دستی در قران کریم
لیلا سرانی
10
معناشناسی ریشه های «ذرر» و «ذرء» و «ذرو» با تکیه بر کاربرد آنها در قران کریم
راضیه خلوصی
11
مقایسه داستان آفرینش آدم (ع) و فرشتگان و تعلیم اسماء در قرآن و تورات و شروح آن
فاطمه اخترزاده زواره
12
مفهوم تنگدستی در قرآن و راه‌های رفع آن
زهرا ذاکری
13
قرائت مختار تفسیر طبری با محوریت سوره های شانزدهم تا بیستم قرآن کریم
سپیده سلطانی
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
مطالعات قرآن و حدیث (دانشگاه امام صادق)
از 1394 تا کنون
2
علوم قرآن و حدیث (دانشگاه فردوسی مشهد)
از 1395 تا کنون
3
زبان‌شناخت (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
از 1400 تا کنون
4
تحقیقات علوم قرآن و حدیث (دانشگاه الزهرا)
از 1395 تا 1397
5
مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی (انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی)
از 1395 تا 1396
دروس ترم جاری
045 - علوم قرآنی2 - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
052 - تاریخ قرآن - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
519 - نحو عالی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
100 - علوم قرآنی 1(وحی، نزول) - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
106 - تفسیر ترتیبی قرآن 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
106 - تفسیر ترتیبی قرآن 1 - روز: شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
120 - معناشناسی 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
107 - تفسیر ترتیبی قرآن 2 - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
107 - تفسیر ترتیبی قرآن 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
121 - معناشناسی 2 - روز: سه شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00