ورود به پنل کاربری
یکشنبه 29 فروردین 1400
دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی


دکتر سید عدنان اشکوری

استادیار گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی


رزومه علمی

رایانامه: eshkevarikhu.ac.ir