طرح DAAD آلمان

موسسه تبادلات آکادمیک آلمان (دآآد )با بیش از 70 شعبه در سراسر جهان پل ارتباطی بین دانشگاه های آلمان و مؤسسات آموزش عالی خارج از آلمان می باشد. از جمله اهداف این مؤسسه دراختیار قراردادن مطالعات در خصوص سیستم آموزشی آلمان، تحصیل و تحقیقات در آلمان برای علاقه مندان به تحصیل و پژوهش در آلمان می باشد. مؤسسه دآآد با ارائه بورسیه های تحصیلی سعی در حمایت از دانش پژوهان جوان در سرتاسر دنیا دارد.  یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه بزرگ، ارائه مشاوره در خصوص بین المللی کردن حوزه های مختلف علمی و پژوهشی و ایجاد ارتباط بین دانشگاه ها و دانشجویان، اساتید و محققان آلمانی با سایر دانشگاه های خارج از آلمان می باشد. در سایت دآآد می توان اطلاعات زیادی در خصوص تحصیل و تحقیقات در آلمان و همچنین برنامه های بورسیه برای دانشجویان و اساتید و دانشگاه ها و پژوهشکده ها کسب کرد:
https://www.daad.de/en
https://www.daad-iran.org
 
شایان ذکر است که این موسسه تحت پوشش و حمایت دولت آلمان فعالیت می کند و برای ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و بورسیه ها هیچ گونه هزینه ای از دانشجویان و دانشگاه های ایرانی دریافت نمی کند.