وبینارها و کارگاه های دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مناسبت هفته پژوهش

 | تاریخ ارسال: 1400/9/9 | 
 
 
مقدمه ای برعلوم شناختی در مطالعات ادبی  علوم انسانی در دانشگاه نسل سوم  اخلاق پژوهش 
لینک وبینار لینک وبینار لینک وبینار 
   
   
فلسفه علوم انسانی  دانشگاه اسلامی در خدمت خانواده حقوق خانواده  
لینک وبینار لینک وبینار  لینک وبینار