ورود به پنل کاربری

ریاست دانشکده

 


دکتر رسول رسولی پور

استادیار گروه آموزشی فلسفه


رزومه علمی

رایانامه: rasoulikhu.ac.ir