ریاست دانشکده


 

   
   
  دکتر علی اکبر ایمانی


      استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی
   
     آدرس الکترونیکی: dr.imanikhu.ac.ir


       رزومه علمی
 
 
سوابق تحصیلی 

 

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

نام‌دقیق‌ محل تحصیل

شهرـ کشور محل‌تحصیل

سال ورود به حوزه

سال فراغت از حوزه

سطح ۴ (دکترا)

عقاید اسلامی

کلام اسلامی

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

قم

۱۳۶۰

۱۳۸۳

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی

مدرسی الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه قم

قم

۱۳۷۵

۱۳۷۷

 

 

 
تجارب مدیریتی و سمت ها

 

سِمَت

تاریخ شروع ماه/ سال

تاریخ پایان ماه/ سال

نام و محل اشتغال

عضو هیئت علمی

مهر ۱۳۷۹

مهرماه۱۳۸۰

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

سرپرستی نهاد مقام معظم رهبری

فروردین۱۳۸۱

اسفند۱۳۸۲

دانشگاه خوارزمی

عضو هیئت علمی

مهر ۸۳

تاکنون

دانشگاه خوارزمی

مدیریت گروه معارف اسلامی

مهر۸۵

دی ۸۷

دانشگاه خوارزمی

مدیریت گروه معارف اسلامی

خرداد۹۰

۱۵ آبان ۹۲

دانشگاه خوارزمی

معاونت فرهنگی و اجتماعی

خرداد۹۲

تاکنون

دانشگاه خوارزمی

مدیریت حوزه علمیه خواهران استان البرز

بهمن۹۰

مهر ۹۲

استان البرز

امامت جمعه

شهریور ۱۳۷۷

شهریور ۱۳۸۰

شهرستان ایذه خوزستان

امامت جمعه

شهریور ۸۰

تاکنون

شهرستان فردیس البرز