همکاران شاغل در کرج

  
  

  تلفن دانشکده:۳۴۵۳۰۳۴۱-۰۲۶


         

همکاران دانشکده در کرج
نام و نام خانوادگی پست شغلی/ محل خدمت شماره تلفن داخلی
بنفشه، موسی الرضا رییس اداره آموزش دانشکده  ۲۷۹۱
آقایی، حسن مسئول دفتر ریاست دانشکده ۲۳۲۲
محمدی، بهادر مسئول امور عمومی دانشکده ۲۳۴۷
موسوی، لیلا کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی ۲۶۲۹
حسینی، سیده مریم کاربر رایانه ۲۷۹۰
امیر، خدیجه کارشناس گروه آموزشی معارف اسلامی ۲۳۰۴
رضوی، رویا کارشناس آموزشی جامعه شناسی ۲۳۶۱
سرمدی، مریم کارشناس گروه آموزشی فلسفه و علوم قرآن و حدیث ۲۷۹۴
سلمان آزاد، نیره کارشناس گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی ۲۳۴۶
فیروزدهقان، منیره کارشناس گروه آموزشی زبان های خارجی ۲۳۲۳
مختاری، زهرا کارشناس گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی ۲۳۳۱
هاشمی، اعظم کارشناس گروه آموزشی تاریخ ۲۳۲۵


 

  
      


 
نام و نام خانوادگی پست شغلی/محل خدمت شماره تلفن داخلی
زمانی، فخری کارشناس امور پژوهشی  ۲۲۴۹
کریمی، فاطمه کارشناس امور پژوهشی ۲۲۴۹
بخشی، مرضیه مسئول سایت کامپیوتر دانشکده ۲۶۳۲
علیپور، فاضل کارشناس سایت کامپیوتر دانشکده ۲۴۳۷