جدول زمانبندی مصاحبه دکتری جامعه شناسی

 | تاریخ ارسال: 1401/3/23 | 

جدول زمانبندی مصاحبه دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 | تاریخ ارسال: 1401/3/10 | 

گزارش تصویری از بازدید علمی مراکز پژوهشی قم

 | تاریخ ارسال: 1400/9/27 | 


برنامه یادبود چهلمین روز درگذشت استاد فقید دانشکده ادبیات و علوم انسانی مرحوم آقای دکتر احمدگلی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/7 | 

جدول اسامی و زمانبندی مصاحبه دکتری گروه تاریخ

 | تاریخ ارسال: 1400/3/29 |