دانشکده ادبیات و علوم انسانی- صفحه نمایش
ارتقاء ضریب تاثیر مجله مسائل اجتماعی ایران به ۰.۶۴۲ و کسب چارک ۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/23 | 
با عنایت به اعلام نتایج ارزیابی نشریات علمی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در سال ۱۴۰۰؛ طبق رتبه‌بندی مندرج در وبسایت نشریات علمی این پایگاه به آدرس https://jcr.isc.ac/main.aspx، نشریه «مسائل اجتماعی ایران»؛ با ارتقاء ضریب تاثیر به ۰.۶۴۲؛ چارک ۱ Q) را کسب کرده است. ضمن تقدیر از تلاش و همکاری مستمر سردبیر، مدیرمسئول و اعضای هیات تحریریه نشریه؛ توفیقات روزافزون را از خداوند متعال برای مسئولین محترم دانشکده و مجله مذکور مسئلت می‌نماییم.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://khu.ac.ir/find-51.7611.70365.fa.html
برگشت به اصل مطلب