دانشکده ادبیات و علوم انسانی- صفحه نمایش
جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات فارسی عنوان: چندصدایی در تاریخ بیهقی؛ زمان: ۶ آذر ساعت ۱۱ دانشکده ادبیات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/6 | 
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی
  • ارائه دهنده: معصومه جعفری  
  • عنوان: چندصدایی در تاریخ بیهقی
  • استاد راهنما: خانم دکتر عفت نقابی
  • استاد مشاور: جناب اقای دکتر حبیب اله عباسی
  • استاد داور: جناب آقای دکتر مرتضی میرهاشمی
  • زمان: ۶ آذر ساعت ۱۱ دانشکده ادبیات
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://khu.ac.ir/find-51.7611.70524.fa.html
برگشت به اصل مطلب