دانشکده ادبیات و علوم انسانی- صفحه نمایش
جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته تاریخ ایران بعد از اسلام عنوان: تحول نظام های آبیاری در خوزستان از دوره ساسانیان تا ظهور مغول با تاکید بر شوشتر و دزفول؛  چهارشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۱۵

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/11 | 
📌جلسه دفاعیه رساله دکتری رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

📚عنوان: تحول نظام های آبیاری در خوزستان از دوره ساسانیان تا ظهور مغول با تاکید بر شوشتر و دزفول
👤ارائه دهنده: پرویز طلائیان پور
👤استاد راهنما: آقای دکتر حسین مفتخری
👤استاد مشاور: آقای دکتر میرهادی حسینی
👤استاد داور داخلی اول: آقای دکتر محمدحسن رازنهان
👤استاد داور داخلی دوم: آقای دکتر مرتضی تهامی
👤استاد داور خارجی اول:
آقای دکتر باقرعلی عادل فر؛ دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
👤استاد داور خارجی دوم: آقای دکتر بهادر شهریاری؛ استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

زمان: چهارشنبه ۱۶ اسفند ساعت ۳ بعدازظهر
🏢مکان:
دفتر دانشکده ادبیات در تهران
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://khu.ac.ir/find-51.7611.71615.fa.html
برگشت به اصل مطلب