دانشکده ادبیات و علوم انسانی- صفحه نمایش
ارتقاء جناب آقای دکتر عبداله میراحمدی به مرتبه دانشیاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/10 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی:
http://khu.ac.ir/find-51.7611.70173.fa.html
برگشت به اصل مطلب